Home / Brainwave / Basisinkomen is biologisch onvermijdbaar
Basisinkomen is biologisch onvermijdbaar

Basisinkomen is biologisch onvermijdbaar

In de biologie zie je een voortdurend streven naar grotere complexiteit. Dit heeft min of meer met “the struggle of life” te maken, want een grotere complexiteit betekent vaak ook meer succes.

Dit geldt niet alleen voor groei in complexiteit binnen organismen (een mens is complexer dan een kwal). Sterker nog: voordat er überhaupt sprake kon zijn van een meercellig organisme dat geheel als eenheid kon functioneren heeft de biologie al enorme kloven weten te overbruggen in dit streven naar complexiteit. Meerdere atomen gingen samenwerken in complexe moleculen, meerdere moleculen gingen samenwerken in een basiscel en vormden zo daadwerkelijk leven en meerdere basiscellen gingen zo nauw samenwerken dat ze samen een complexe cel vormden, het grondbeginsel van onder andere plantaardig en dierlijk leven. Deze cellen leerden vervolgens met elkaar te communiceren zodat ze konden specialiseren en samenwerken, totdat ze zo’n eenheid konden vormen dat ze samen één organisme werden, waarbij alle cellen afhankelijk van elkaar waren geworden. De hersencellen konden niet meer zonder de hartcellen, etc.

Eén van de essentiële voorwaarden om als grote groep cellen een complexe samenwerking succesvol te maken, was er voor te zorgen dat elke deelnemende cel toegang had tot zijn basisbehoeften. Om elke cel van de benodigde zuurstof en suiker te voorzien werd er geïnvesteerd in een ademhalingssysteem en een bloedvatensysteem, welke zonder onderscheid elke cel gaf wat hij nodig had. Wanneer dit niet goed gebeurt, waneer groepjes cellen bijvoorbeeld willen groeien ten koste van andere cellen, leidt dit onherroepelijk tot het einde van het organisme als geheel, of in ieder geval tot een veel lagere fitness dan andere organismen die hun zaakjes wel op orde hebben.

Vergelijk deze complexe samenwerking van cellen met de samenwerking tussen mensen. In feite zijn wij onderling niets meer dan het volgende niveau dat op orde wordt gebracht en toegroeit naar een samenhangend systeem. In zoverre zijn we al zover, dat we onderling afhankelijk van elkaar zijn geworden: de computerspecialist kan niet meer zonder de supermarktmedewerker. We hebben een overheid als aansturend regulerend brein, een voedselvoorziening, etc. Toch hebben we binnen onze samenleving wel degelijk te maken met het probleem dat niet iedereen krijgt wat hij nodig heeft. Ik heb het hier niet over ongelijkheid. Het is niet zo dat iedereen hetzelfde zou moeten krijgen, want we verschillen van elkaar, net als een spiercel een heel andere behoefte heeft dan een huidcel. Maar een systeem waarbij onderdelen onnodig afgeknepen worden, opgelicht, tot armoede worden gebracht, of actief arm worden gehouden, niet tot hun volle potentieel kunnen komen, of waarbij onderdelen veel meer toe-eigenen dan ze werkelijk nodig hebben, zal minder vitaal zijn dan een systeem dat dit niet doet.

Wat hebben mensen nodig om volledig tot hun recht te komen in de maatschappij? Om volwaardig deel te zijn van een sterk samenwerkend systeem? In feite niks meer dan genoeg geld. Ik zeg hierbij niks over geluk in het algemeen – een mens leeft van meer dan geld alleen, maar om een volwaardig lid te zijn van de samenleving kun je al je basisbenodigdheden bekostigen met geld.

Willen wij als maatschappij sterk worden en een krachtige positie innemen op wereldniveau, dan is dit het allerbeste dat we kunnen doen: alle componenten van die maatschappij genoeg geven om ten volle hun functie uit te voeren. Dat, of ten onder gaan aan onze eigen kanker, of onder de voet gelopen worden door landen die dit principe straks eerder implementeren dan wij. Het basisinkomen is essentieel en biologisch onvermijdbaar.

Over David

Echtgenoot en vader, katholiek, Baarnaar, bioloog en archeoloog, docent, zzp-er en webdeveloper. Ik hou van inspirerende ideeën, filosoferen, lifehack-boeken, avontuur, plofbanken, goeie series, spelletjes en speciaalbiertjes. Met deze website wil ik dagelijks mijzelf en anderen inspireren en vermaken. Hulp nodig met een website? Stuur me een mailtje!

1 reactie

  1. Inderdaad: een samenleving waarin iedereen een materiële basisveiligheid ervaart, waarin we hoe dan ook voor elkaar zorgen, waarin niet-economische arbeid expliciet wordt gewaardeerd, wordt weerbaar tegen grote tegenslagen en hecht.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet getoond.Vereiste velden zijn aangegeven *

*

Scroll omhoog